OBS DE KLINKER.

VISIE

Basisschool De Klinker is een openbare school. Dit betekent dat, op basis van wederzijds respect, onze school open staat voor kinderen en ouders met verschillende culturele, sociaal-maatschappelijke of levensbeschouwelijke achtergronden. In onze visie komt dit ook naar voren. Wij zijn een  openbare school maar passen een aantal aspecten die binnen Jenaplanonderwijs centraal staan toe in ons beleid. Zo spelen het samenkomen en feesten en vieringen een belangrijke rol binnen het onderwijs op onze school. Hiermee willen wij het begrip voor elkaar en elkaars culturen bevorderen.

Op deze manier creëren wij een veilig pedagogisch klimaat waarin onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich sociaal- emotioneel en cognitief goed kunnen ontwikkelen.

© 2009 All rights reserved.

Maak een gratis websiteWebnode